Trainings App voor de Windows Phone

TCT is ver gevorderd met het ontwikkelen van een pakket van software gecenterd rond een app op de Windows Phone. Dit pakket werkt met het door TCT ontwikkelde model TREFF en biedt daardoor unieke mogelijkheden om training effectiever te maken. De app biedt routering met GPS, hartslag monitoring, real time trainingsadvies, voorspelling van sportprestaties, logboek en trainings-analyse.

Daarnaast wordt in een later stadium een platform op Windows hieraan toegevoegd dat verdere analyse-mogelijkheden biedt. Afhankelijk van de vraag wordt tevens een aparte module voor trainers  ontwikkeld.

Deze software wordt medio 2013 in de markt gezet via de Windows App store.

Lap1 map3 Current map2